Čo je doména

Čo je doména ? Doménové meno alebo internetová doména  je unikátny reťazec znakov, ktorý identifikuje práve jednu adresu pripojenú do internetu.
Doména je vždy jedinečná, neexistujú dve rovnaké domény. /Rovnako ako napríklad telefónne číslo. Vytočením konkrétneho tel. čísla sa dovoláte len jednému, konkrétnemu účastníkovi./ Za konkrétnou doménou sa môže skrývať jeden počítač, ale aj celá sieť.

Technicky je doména adresnou jednotkou, ktorú je možné identifikovať pomocou Internet Protocol čísla, tzv”ípčky“. Doména je textovým prepisom adresy typu 82.145.105.40  .

Domény rozdeľujeme podľa úrovne. Teda doména prvej úrovne = TLD – top level domain, doména druhej či tretej a ďalšej úrovne. Doména prvej teda najvyššej úrovne môže byť všeobecná = gTLD – generic top level domain, alebo medzinárodná podľa označenia krajiny  = ccTLD – country code top level domain. Správcom .sk domény je SK-nic.

Doména prvej úrovne je všetko to za poslednou bodkou. Môžu byť všeobecná (.com, info, .org, .gov… celkovo je ich 21), alebo patriace jednotlivým štátom (.sk, .eu, .cz … viac ako 100).

Doména druhej úrovne je všetko pred prvou bodkou. V prípade domény SvetDomen.sk je doménou druhej úrovne “SvetDomen”, prvej úrovne “.sk” . Analogicky doména tretej úrovne by bola napríklad “anketa”.svetdomen.sk atď.

Doména môže obsahovať minimálne 2 a maximálne 63 znakov. Povolené sú písmena anglickej abecedy, číslice a pomlčka. Pomlčka nesmie byť na začiatku ani konci domény.

V iných krajinách platia iné pravidlá. IDN domény je dnes možno písať aj v arabčine, azbuke, povolené sú mnohé miestne znaky.

Doména predstavuje vašu identitu. Krátka, jasná, dobre znejúca a zapamätateľná doména, má cenu zlata a veľkou mierou prispeje k budovaniu vašej online prezentácie.

(Článok bude postupne dopĺňaný.)