Nákup domén

Vykupujeme domény, aj celé portfólia. Avšak aby sme neplýtvali vaším časom, uistite sa prosím, že:

  • doména je dobre znejúca, ľahko zapamätateľná, bez gramatických chýb s jednoznačným komerčným využitím. Výnimkou sú TYPO, teda preklepové domény.
  • jedná sa o .sk, .cz, .com prípadne .eu , .info a .net doménu
  • doména nemá v názve trademark (ochrannú známku)
  • doména je maximálne dvojslovná, bez zbytočných pomlčiek a predpôn, ktoré by znižovali jej hodnotu
  • doména je skutočne vaša !

Ponuky posielajte aj s konkrétnou cenou na email : info(zav.)svetdomen.sk