Nový zákon o ochranných známkach

Dňa 8. decembra 2009 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2010. Toľko stručná správa, ktorá môže (a mala by) zaujímať každého, kto to s doménami myslí vážne.

Svojho času sa istý pán snažil kúpiť doménu, ktorú vlastním. Po zopár smiešnych ponukách nasledovalo kontaktovanie môjho registrátora s naliehaním aby ju on odpredal (áno, čítate správne). Keďže ani tento krok nezabral, pán si nechal (aspoň to tak tvrdí) zapísať ochrannú známku s názvom domény a prišlo pár bububu emailov, veď “my ešte uvidíme”. Bolo to však až dva dni po jej zaregistrovaní.

Táto príhoda ma prinútila venovať sa viac právnym formulkám v spojitosti s doménami a ich ochr. známkami. Aby ste nemuseli podstatné informácie a znenie zákona pracne hľadať, (ako svojho času ja) nájdete tu najzaujímavejšie odkazy. Ak čokoľvek chýba, alebo poznáte lepšie linky, doplňte ma prosím v komentároch.

Zápis ochrannej známky má u nás na starosti Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej Republiky. Je určite zaujímavé, že dnes (14.1.2010) na svojich stránkach odkazujú ešte na staré znenie zákona z roku 1997. Na stránkach úradu nájdete informácie o správnych poplatkoch, žiadosti, databázy už zapísaných ochranných známok, aj vyhľadávanie v registri.

Či už sa rozhodujete pre zápis vlastnej ochrannej známky,  alebo len chcete byť dostatočne informovaný, určite by ste zákon 506/2009 nemali vynechať. Na odborný komentár k zákonu si netrúfam, preto len zvýrazním najdôležitejšie časti.

Prvým krokom je zápis ochr. známky. Čo teda môžeme považovať za ochrannú známku ?

§ 2 Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku,
je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

§ 6 Do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia
ako ochrannej známky.

Môžu Vás ešte zaujímať prípadné dôvody pre zamietnutie zápisu označenia do registra:

a) nespĺňa podmienky podľa § 2,
b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,
e) je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na
dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu,
f) je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,
h) obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru,7)
i) obsahuje označenia, ktorých používanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu alebo
je v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv,
j) obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
k) obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov,8) znaky, emblémy alebo erby iné, než tie, ktoré sú chránené
podľa medzinárodného dohovoru7) a ktoré sú predmetom verejného záujmu,
l) je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere, m) obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína
alebo liehoviny, ktoré takýto pôvod nemajú.

Samotný zákon má 15 strán, krásneho právnicky formulovaného textu, preto Vám dá zrejme dobre zabrať. Je však rozdelený na šesť častí (pre lepšiu orientáciu):

 • základné ustanovenia (obsahuje vymedzenie predmetu úpravy zákona, definície pojmov a dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra),
 • práva z ochrannej známky (upravuje napr. práva majiteľa ochrannej známky, používanie ochrannej známky, ochranu a obmedzenie práv z ochrannej známky, jej prevod a prechod, licenčnú zmluvu, platnosť ochrannej známky a jej zánik),
 • konanie pred úradom (upravuje napr. náležitosti prihlášky, právo prednosti, postup úradu v konaní, vedenie registra, podávanie námietok, ale aj zrušenie ochrannej známky a jej vyhlásenie za neplatnú),
 • kolektívna ochranná známka (obsahuje ustanovenia o ochranných známkach spôsobilých rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od členov združenia fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré má právnu subjektivitu, od tovarov alebo služieb iných osôb),
 • medzinárodná ochranná známka a ochranná známka spoločenstva (obsahuje ustanovenia, ktoré umožňujú získať ochranu aj mimo SR, a to prostredníctvom medzinárodnej ochrannej známky a ochrannej známky spoločenstva),
 • spoločné, splnomocňovacie, prechodné a zrušovacie ustanovenia.

Aké sú Vaše skúsenosti s ochrannými známkami ? Nechali ste si už ochrannú známku zapísať ? Alebo naopak, boli ste už obvinení z jej nelegálneho používania ? A pre mňa osobne najdôležitejšie : na koho by ste so obrátili v prípade sporu o ochrannú známku ?

7 thoughts on “Nový zákon o ochranných známkach

 1. Jackson je to hneď § 1:
  Predmet úpravy.
  Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace
  s právnou ochranou ochranných známok a konania vo
  veciach ochranných známok pred Úradom priemyselného
  vlastníctva Slovenskej republiky.
  Opísať všetky zmeny by bolo na 3 články. Cieľom bolo upozorniť na zmenu a to dôležité zhrnúť.

 2. Raz som dostal C&D (cease & desist) list od právnika zastupujúceho veľkú zdravotnícku firmu, vraj na mojom webe zneužívam ich ochrannú známku – názov nejakého análneho irigátora. To ich slovo som našiel v jednom komente od spammera.

  Do dnes sa na tom smejeme.

 3. By ma zaujimala jedna vec ci panovi Dubcovi(majitel AZET) skonci platnost ochrannej znamky na slovo ZOZNAMKA …platnost konci tusim v oktobri tohto roku. Ci bude mat zmena tohto zakona najaky vplyv na to ze slovo ako ZOZNAMKA nemoze byt predsa ochranna znamka ked je to bezne pouzivane slovo v slovenskom jazyku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>