anchor text – je to slovo alebo slová, cez ktoré sa odkazuje na web. Tento text je umiestnený medzi tagmi a


landig pages – sú to vstupné stránky, na ktoré sa dostáva návštevník, ktorý príde cez niektorú z foriem odkazov. Môže to byť buď index, alebo skôr iné relevantnejšie podstránky.


linkbuilding – po slovensky tvorba odkazov. Je to sústavná činnosť za účelom získania spätných odkazov pre lepšie pozície, zvýšenie návštevnosti,…


long tail – ide postup v obore seo, kde sa kladie dôraz na menej konkurenčné slová, ktoré v konečnom dôsledku prinesú väčšiu návštevnosť za nižší kapitál.


mfa – z ang. made for adsense, ale v podstate to platí pre všetky weby, ktorých životnosť je len z dôvodu zisku z reklamy, prípadne výnosov z affiliate systémov.


ppc – z ang. pay per click. Platíte nie za zobrazenie reklamy, ale až po vykonaní akcie, ktorou sa myslí kliknutie na reklamu.


roi – z ang. return of investment. Jednodcuhý výpočet, podľa ktorého zistíte či sa vám vaša investícia oplatila, alebo ste prerobili.


sandbox – ochranný filter vyhľadávačov, ktorý bráni spamerom ľahko manipulovať s výsledkami vyhľadávania.


serp – z ang. search engine result page, teda strana, kde sa zobrazujú výsledky hľadania vo vyhľadávačoch.


smm – z ang. social media marketing. Tento marketingový obor reflektuje na momentálny boom okolo sociálnych sieti ako facebook, twitter, myspace a podobne.


trust rank – je hodnota podobná pageranku, ktorá by sa dala popísať ako miera dôvery, ktorá sa prenáša formou odkazov z kvalitných webov.