Výber webhostingu? Mission impossible.

Na slovensku je všeobecne tažké nájsť služby, ktoré by spĺňali bežné zahraničné štandardy. U webhostingu to ale platí dvojnásobne. Nie je to ani tak dávno, kedy sa platil za priestor pre každú doménu zvlášť. Spoločnosti ponúkajúce webhosting si tak mohli ľahko prísť k pekným ziskom. Keďže sa všetko globalizuje, pribudla možnosť si svoje stránky „zahostovať“ v zahraničí, kde multihosting nie je výnimka, naopak bežný štandard. Vznikol tak tlak na miestnych poskytovateľov, ktorým klienti utekali napríklad ku godaddy, kde si domény priamo zaregistrovali a kúpili k nim rovno aj webhosting. Teraz sa už rôzne formy multihostingu prístupňujú aj u nás. Zaujímavé je sledovať, ako sa vzájomne od seba líšia, aj keď v princípe ide o totožnú službu. Multihosting od 4€.

Druhým kritériom hodnotenia je samotná dostupnosť webhostingových služieb. Takmer  každý poskytovateľ má výpadky a to bez ohľadu na veľkosť a propagovanú technickú výbavu. Presné čísla si môžete pozrieť cez kyblsoft. Často sa vyskytne problém v serverhousingových centrách, kde sú uložené servery a webhosteri to nevedia priamo ovplyvniť. Výpadky mávajú ale aj spomenuté zahraničné webhostingy.

Pristup k zákazníkom je ďalšie kritérium, ktoré sa začne brať do úvahy až keď je potreba kontaktovať podporu s otázkou, alebo je potreba náhle riešiť problém. Vtedy sa očakáva odpoveď do pár minút, maximálne pár hodín, zvlášť ak sú vaše stránky vtedy nefunkčné. Tu majú výhodu hlavne malé firmy, ktoré vedia operatívne reagovať, alebo veľké, ktoré majú zase prostriedky aj na človeka, ktorý sa bude venovať len supportu. Znovu sa to líší spoločnosť od spoločnosti.

Cena. Rozhodujúci faktor v mnohých prípadoch. Legitímna možnosť utiecť konkurencií. Netreba to ale vnímať len ako neochotu slovákov si za kvalitné služby priplatiť, ale aj ako možnosť ušetriť náklady, tam kde to nie je potrebné. Veď sám národný správca slovenských domén sk-nic dáva množstevné zľavy na základe počtu zaregistrovaných domén. Zvýhodňuje tak hlavne veľkých registrátorov, ktorí na doménach dokonca zarábajú, menší musia domény dotovať, aby bola cena voči veľkým konkurencieschopná. Nízke ceny za slovenskú národnú doménu má aj kongo.sk, cena od 12€.

Mohlo by sa ešte spomenúť niekoľko ďalších dôležitých vecí ako sú referencie od klientov, technologické zázemie, skúsenosti v danom obore, ľudia, ktorí za tým stoja, atď. Každý má svoje priority, svoje špecifické potreby podľa ktorých si danú službu vyberie, preto nie je možné všeobecne webhostingové služby deliť na dobré a zlé, každému vyhovuje niečo iné. Čo jedného sklamalo, to druhému nemusí ani chýbať. Ako dobré a zlé možno deliť iba jednotlivé časti z celého komplexu služieb.